Nhà thông minh tại Hà Tĩnh - Xu hướng mới thời công nghệ 4.0

08:28 AM 13/08/2019

(Baohatinh.vn) - Xuất hiện ở Việt Nam hơn 10 năm trước, nhưng nhà thông minh (Smart home) chỉ mới trở nên quen thuộc trong mấy năm gần đây. Tại các đô thị ở Hà Tĩnh, nhiều ngôi nhà thông minh đã xuất hiện.

Xem thêm 369
Facebook